Akustika a pracovné prostredie

Akustický komfort je slovné spojenie, ktoré sa v súčasnej dobe stále viac objavuje pri navrhovaní pracovného prostredia. Je totiž jedným z hlavných faktorov, ktorý ovplyvňuje pohodu a výkon pracovníkov. Podľa štúdii svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) spôsobuje hluk, aj na úrovniach ďaleko nižších ako je úroveň poškodzujúca sluch, viacero zdravotných komplikácii, vrátane kardiovaskulárnych chorôb, kognitívnych porúch, porúch spánku a mrzutosti.

Akustický komfort, môžeme charakterizovať, ako hluk, ktorý neruší a umožňuje nám pohodlne pracovať. Môže sa znížiť dobrým zónovaním kancelárie a použitím zvukovo izolačných materiálov na stenách, stropoch a podlahách, okrem iného, ale prvou požiadavkou v tomto cieli je rešpektovanie minimálnych pravidiel spolužitia, ktoré zabránia medziľudským konfliktom.

Hluky sa prenášajú vzduchom alebo štruktúrou budovy. To, ako ľudské ucho vníma zvuk, priamo závisí od úrovne dozvuku a absorpcie v budove. Priamo naň vplývajú konštrukcie a vybavenie priestorov, ale aj vonkajšie vplyvy.

Zdroje hluku môžeme rozdeliť do 4 skupín

  • Hluk prichádzajúci zvonku
  • Hluk zo zariadení budov
  • Hluk produkujúci ľuďmi a
  • Hluk produkovaný ľuďmi

Akustický komfort, výzvy nových štýlov práce

Dobrá akustika nie je dôležitá len pre zdravie pracovníkov, ale je tiež dôležitá k podpore nových štýlov práce založených na komunikácii a tímovej práci. Otvorené kancelárske pracovné priestory sú naďalej populárnym trendom v mnohých odvetviach. Zatiaľ čo otvorené pôdorysy môžu zvýšiť zmysel pre komunitu, spoluprácu medzi oddeleniami a plynulejšiu dynamiku, väčšie priestory zvyčajne nezvyšujú súkromie reči pre zamestnancov. Dokonca aj v najväčšom prostredí, v ktorom sú zamestnanci rozmiestnení po širokom pôdoryse, môže hluk z jednej oblasti vyplniť celý priestor.

Ako dosiahnuť akustický komfort v kanceláriách

Ako dosiahnuť akustickú pohodu v kanceláriách? Hlavným nepríjemným aspektom sú rozhovory. V kanceláriách je možné zaručiť zníženie hluku z priľahlých priestorov odhlučnením priestorov.

 V otvorených kanceláriách sa to dá dosiahnuť akustickou úpravou stropu, stien a podláh.  V týchto priestoroch je možné dosiahnuť veľmi dôležité zlepšenie pomocou deliacich stien.

Priečky oddeľujúce priestory vytvárajú pracovné oblasti na podporu koncentrácie a zabránenie rušeniu hlukom. Okrem toho sú praktické aj na odlíšenie pracovných priestorov od tých, ktoré sú určené na oddych či neformálne stretnutia.

Ďalším dôležitým aspektom môže byť doplnenie priestoru pohltivými materiálmi ako sú napr. koberce, latkové prvky ako závesy, popr. nástennými či stropnými pohltivými prvkami.

Dôležité je analyzovať, kto bude priestor využívať, aký stupeň súkromia je potrebný v rôznych časoch a priestoroch a ako môžu rôzne prvky kancelárie ovplyvniť akustiku. Jednoduchým predpokladom je udržať najhlučnejšie oblasti ďaleko od tých, ktoré potrebujú tichšie prostredie.

Dobrý akustika na pracovisku je dosiahnuteľná

Produktivitu je v dnešnej znalostnej ekonomike takmer nemožné merať. Predstavte si však, že by sa dala užiť zázračná pilulka na zlepšenie produktivity zamestnancov len o 5 percent. Dobrá akustika na pracovisku je tou magickou pilulkou.

Dobre navrhnuté akustické pracovisko bude pre zamestnancov príjemné. Spolupráca bude podporovaná a nebude rozptyľovať okolité skupiny, ktoré nie sú zapojené do diskusie. Konkurenčné konverzácie nespôsobia postupné zvyšovanie úrovne stresu cestujúcich.

Dobrá akustika pracoviska by mala byť na kontrolnom zozname každého dizajnérskeho tímu. Veďte rozhovor o akustike v prospech svojich klientov a zamestnancov, ktorí budú obývať priestor.