Výhody prirodzeného svetla na pracovisku

Nikto nikdy nepovedal: „Užívam si, kde pracujem, pretože vďaka tme v kancelárii sa cítim plný energie.“

Umelé osvetlenie z mnohých dôvodov nevyhnutnou súčasťou navrhovania alebo aktualizácie akéhokoľvek inteligentného pracoviska. A keďže my, ľudia, trávime 80 až 90 percent nášho času v interiéri — a nie 15-hodinové driny na poliach —, je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým zabezpečiť, aby prirodzené svetlo bolo dostupné pre každého v kancelárskom prostredí.

To nie je len názor.

Prieskum poradenskej spoločnosti v oblasti ľudských zdrojov publikovaný v Harvard Business Review ukazuje , že prístup k prirodzenému svetlu je atribútom číslo jedna, ktorý pracovníci chcú vo svojom kancelárskom prostredí.

Výhody prirodzeného osvetlenia však presahujú preferencie kancelárskych pracovníkov. V skutočnosti má prirodzené osvetlenie v kancelárskom prostredí vedecky dokázané výhody.

Tu je niekoľko z nich:

1. Dobrí spáči sú lepší pracovníci.

Štúdia vykonaná Northwestern Medicine a University of Illinois došla k záveru, že ľudia vystavení prirodzenému svetlu v práci, spia dlhšie a lepšie (doma v posteli a nie pri v práci stole) ako tí, ktorí nie sú vystavení prirodzenému svetlu. Tí, ktorí pracujú pri oknách, dostávajú o 176 % viac bieleho svetla ako kolegovia tmavších miestach . V prepočte to vychádza 46 minút spánku navyše. Kto by nechcel využiť extra spánok?

2. Pracovníci sú zdravší.

Zjavným dôslednom lepšieho spánkového režimu je lepšie celkové zdravie. Podľa štúdie na Oregonskej univerzite z roku 2011 kvalita pohľadu z pracovného stola človeka a jeho vystavenie prirodzenému svetlu sú vzájomne prepojené s množstvom času stráveného na PN. Podľa tejto štúdie tí, ktorý dostávali množstvo slnečného svetla a mali pekný výhľad von, boli o 6,5 menej práceneschopní ako ich kolegovia.

Nedávna štúdia v Cornell ukázala, že pracovníci vystavení prirodzenému svetlu zaznamenali 84-percentný pokles problémov, ako sú bolesti hlavy, únava očí a rozmazané videnie . Keďže tieto príznaky môžu viesť k zvýšenej únave, pracovníci vystavení menšiemu množstvu prirodzeného svetla boli náchylnejší na iné zdravotné problémy.

3. Prirodzené svetlo zvyšuje produktivitu.

Spoločnosť Pacific Gas & Electric vykonala štúdiu prirodzeného svetla pomocou Walmartu ako pokusného králika. Spoločnosť chcela vidieť, ako prirodzené osvetlenie (cez strešné okná) ovplyvňuje predaj. PG&E študovala obchody, ktoré boli identické – rovnaká geografická oblasť, usporiadanie a všetko – s jediným podstatným rozdielom, že niektoré obchody mali strešné okná a niektoré nie. Štúdia dospela k záveru, že predaj v predajniach so strešnými oknami bol o 40 percent vyšší ako predaj v predajniach iba so žiarivkovým osvetlením.

4. Pracovníci sa cítia viac angažovaní.

Svetová rada pre zelené budovy tvrdí, že pracovníci sa cítia viac angažovaní, keď pracujú v prirodzenom svetle. A angažovanosť znamená, že je pravdepodobnejšie, že sa budú sústrediť na svoje úlohy. Tiež je pravdepodobnejšie, že budú spolupracovať s ostatnými členmi tímu. Väčšia angažovanosť a zvýšená spolupráca vedie k vyššej produktivite a úspechu.

5. Prirodzené svetlo zvyšuje hodnotu priestoru.

Kancelárie presvetlené prirodzeným osvetlením sú pre potenciálnych nájomcov príťažlivejšie. Je všeobecné známe, že takéto priestory sa prenajímajú v prepočte na meter štvorcový drahšie, ako priestory bez dostatočného prirodzeného osvetlenia. Nejedna štúdia potvrdila, lákavejšie a priestrannejšie pôsobia práve kancelárie s dostatkom prirodzeného osvetlenia. Aj to je jeden z dôvodov prečo potenciálny záujemci ochotní platiť viac.

6. Náklady na energie môžu klesnúť.

Umelé osvetlenie zvyčajne pohltí asi štvrtinu spotreby elektriny v komerčnej budove. Toto číslo môže byť o niečo vyššie alebo nižšie v závislosti od rôznych okolností. Nie je veľkým objavom, že prirodzené svetlo môže znížiť potrebu – a náklady – umelého osvetlenia . Je preto dôležité prispôsobovať dizajn priestorov s prihliadaním na správne rozmiestnenie presklených produktov, aby sa predišlo tomu, že úspory na vykurovaní budú kompenzované tepelnými stratami cez okna.

Jednoduché spôsoby, ako pridať viac prirodzeného svetla

Zabezpečenie dostatočného prirodzeného osvetlenia neznamená, že každý musí sedieť pri okne s výhľadom na hory, aby z toho mohol mat úžitok. Ani to, že každý stol musí byť do pol metra od okna. Existujú však spôsoby ako jednoducho podporiť prístup prirodzeného svetla k čo najväčšej ploche priestoru.

Prehodnoťte umiestnenie stolov a pracovných miest. Ako ich možno lepšie umiestniť, aby mal každý prístup k prirodzenému svetlu?

Pri navrhovaní nábytku, zvážte taktiež umiestnenie vysokého nábytku, aby čo možno v najmenšej miere bránil prenikaniu priameho svetla smerom od okien do priestoru.

V prípade potreby delenia priestoru využívajte prednostne materiály, ktoré umožňujú prenikanie prirodzeného svetla. Ideálnym riešením sú montované zasklené steny, ktoré navyše zatraktívnia priestor.

Povzbudzujte zamestnancov, aby prestávky využívali na krátke prechádzky vonku v parku či na terase a nasávali tak priame slnečné lúče.