Intrum Slovakia Bratislava

Intrum Slovakia Bratislava

Spoločnosť Intrum Slovakia patri medzi prvých nájomcov v novopostavenej administratívnej budove Blumental offices I na mýtnej ulici v Bratislave. Návrh interiéru sa niesol v znamení svetlých farieb s veľkým dôrazom na dostatok prirodzeného svetla. Tomuto výrazne napomohli aj naše systémy presklených stien ALTINO SG26 a DG100.

KATEGÓRIA: Presklenné steny, Mobilné steny
DÁTUM: Marec 2017
ZNAČKY:
ALTINO SG26, ALTINO DG100, Mobilné steny, Administratíva